Το αυτοκίνητο για πολλούς λειτουργεί ως εργαλείο και για άλλους είναι πολλά περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το "προσέχουμε για να έχουμε", μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χωρίς απρόοπτα. Οφείλουμε να είμαστε σχολαστικοί στην περιοδικότητα συντήρησης του κινητήρα μας, το οποίο είναι το Α και το Ω όσον αφορά τη μακροζωία του.

Με την περιοδική συντήρηση φυσικά αναφερόμαστε στο service. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι είτε χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας για μικρές καθημερινές μετακινήσεις, είτε το χρησιμοποιείτε για πιο απαιτητικές και μεγάλες διαδρομές το service επιβάλλεται να γίνετε τακτικά!

Προγραμματισμένο Service Θεσσαλονίκη

Η διαδικασία του service περιλαμβάνει αλλαγή του φίλτρου καυσίμου που είναι υπεύθυνο για τη σωστή τροφοδοσία καυσίμου στον κινητήρα και την προστασία των εξαρτημάτων, όπως οι αντλίες και τα μπεκ ψεκασμού, από επιβλαβείς ουσίες. Επίσης αλλαγή του φίλτρου αέρος που λειτουργεί κατά την είσοδο του αέρα στον κινητήρα με σκοπό την πιο αποδοτική καύση και παράλληλα εμποδίζει την είσοδο αιωρούμενων σωματιδίων της ατμοσφαίρας και τέλος το φίλτρο καμπίνας που δεσμεύει μικροοργανισμούς και σκόνη που προκαλούν τη δυσοσμία και είναι το μοναδικό φίλτρο που η λειτουργία του αφορά την προστασία του οργανισμού των επιβατών.

Προγραμματισμένο Service Αυτοκινήτου

Επιπλέον γίνεται αλλαγή στα λάδια και το φίλτρου λαδιού που είναι και τα πιο βασικά σημεία του service για την σωστή λίπανση και την καλή λειτουργία του κινητήρα. Σκοπός του φίλτρου λαδιού είναι να συγκρατεί όλα τα μικροσωματίδια που παράγονται από τον κινητήρα μέσω του λιπαντικού και έχει κάποιο σημείο κορεσμού. Προτείνεται η αλλαγή του να γίνεται με κάθε αλλαγή λαδιού ως μέτρο προστασίας και για το ίδιο το λιπαντικό. Το λιπαντικό από την άλλη εκτός από το να λιπαίνει τα κινητά μέρη, έχει την ιδιότητα να αποβάλει και οποιαδήποτε "βρωμιά" εντός του κινητήρα αλλά η σύσταση του αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνο ή τα χιλιόμετρα που διανύουμε.

Service Αυτοκινήτου Ανατολική Θεσσαλονίκη

Έτσι λοιπόν με καλή ποιότητα λαδιών και τις σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με τον κατασκευαστή διασφαλίζουμε άνεση κατά κίνηση των μερών και κατ'  επέκταση την καλύτερη δυνατή απόδοση του κινητήρα, σε δε αντίθετη περίπτωση, είναι πολύ πιθανό να προκληθούν προβλήματα στον κινητήρα.

Τέλος γίνεται έλεγχος και σε άλλα αναλώσιμα ανταλλακτικά για τυχόν φθορές όπως παραδείγματος χάριν τα μπουζί ή τα τακάκια των φρένων κ.α. που αντικαθιστώνται σε διαφορετική συχνότητα αναλόγως της χρήσης, ώστε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια στο δρόμο.

Η ομάδα της MKAS ακολουθώντας πιστά τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή και παράλληλα  με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει, χρησιμοποιώντας σύγχρονα διαγνωστικά μέσα μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μια σωστή συντήρηση που θα προφυλάξει το αυτοκίνητο σας από πιθανές βλάβες, μειώνοντας το χρόνου ζωής του. Για αυτό κλείστε άμεσα το ραντεβού σας και μην αμελείτε να είστε τυπικοί στην τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου σας.