Υπάρχουν πολλά πρόσθετα χημικά που βοηθούν το αυτοκίνητό μας να έχει καλύτερη λειτουργία, με την μέγιστη απόδοση του κινητήρα χωρίς να καταπονείτε, και η κατανάλωση του καυσίμου να βρίσκεται στα πλαίσια που ορίζει ο κατασκευαστής ίσως και χαμηλότερα.

Δύο βασικά πρόσθετα είναι τα παρακάτω, οπού ενισχύουν τις ιδιότητες του λιπαντικού ούτως ώστε να πετύχουμε την μέγιστη απόδοση στην λίπανση του κινητήρα και την προετοιμασία των θαλάμων του για να μπορέσει να δεχτεί τα νέα λάδια που θα βάλουμε κατά την συντήρηση του οχήματος μας.

Αφού λοιπόν έχουμε φτάσει στον χρόνο ή στα χιλιόμετρα που πρέπει να γίνει η συντήρηση του οχήματος μας, επισκεπτόμαστε τον μηχανικό.

Εμείς αναλαμβάνουμε τα υπόλοιπα.

Κινητήρας πριν την εφαρμογή του καθαριστικού, με μεγάλη καταπόνηση και μεγάλη καθυστέρηση αλλαγής λαδιών

Ξεκινάμε με τον καθαρισμό του κινητήρα. Εδώ το πρόσθετο χημικό, τεχνικά, περιέχει ως διαλύτη εξαιρετικά ρευστές τασιενεργές ουσίες και απορρυπαντικά χαμηλού ιξώδους με αποτέλεσμα να αφαιρεί με αξιοπιστία επικαθίσεις χρησιμοποιημένου λαδιού και “λάσπης” απελευθερώνοντας μπλοκαρισμένα κανάλια και διόδους του λαδιού για αποφυγή βλαβών.

Όπως πάντα αναφέρουμε όλα τα πρόσθετα χημικά που χρησιμοποιούμε έχουν σαν πρωταρχικό παράγοντα την απόλυτη ασφάλεια προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Γι’ αυτό λοιπόν η φόρμουλα του συγκεκριμένου προϊόντος, της Tunap- Μεγαλίδης για καθαρισμό του κινητήρα, δεν περιέχει διαλύτες VOC( πηκτικές οργανικές ενώσεις) που μπορούν να προκαλέσουν χρόνιες παθήσεις , καρκίνο κι αλλοιώσεις των κυττάρων. Όπως επίσης ούτε χλώριο, φωσφορικά, νιτρικά και βαρέα μέταλλα, με αποτέλεσμα την μείωση επιβλαβών εκπομπών καυσαερίων.

Η εφαρμογή του καθαριστικού αυτού γίνεται κατά την κρίση του μηχανικού αν βρεθεί κάποιος λόγος όπως την απομάκρυνση των επικαθίσεων “λάσπης” και λαδιού, σε θόρυβο και απώλεια μικρής συμπίεσης από το ελατήριο του πιστονιού ή σε καθυστερημένη αλλαγή λαδιών. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν τρόπο πρόληψης της μόλυνσης του νέου λαδιού από το παλιό.

Μετά από την χρήση των προσθετών χημικών

Κατά την γνώμη του κατασκευαστή, Tunap – Μεγαλίδης , και των μηχανικών της MKAS συνιστάται, μετά τον καθαρισμό, η χρήση του ενισχυτικού λαδιού. Το οποίο διατηρεί σταθερό τον δείκτη ιξώδους και αυξάνει την πίεση λαδιού σε ασφαλές επίπεδο, διασφαλίζοντας και σταθεροποιώντας τη λιπαντική μεμβράνη ακόμη και κάτω από ακραία καταπόνηση, δίνοντας αποτελεσματική μείωση της κατανάλωσης και της απώλειας του λαδιού εγγυώμενοι την ομαλή και ήσυχη λειτουργία του κινητήρα.

Καλό θα ήταν η χρήση του να εφαρμόζεται ως αρχικός τρόπος αντιμετώπισης υψηλής κατανάλωσης ή απώλειας λαδιού, χτυπήματος των βαλβίδων, αποκατάστασης της πίεσης λαδιού πριν από μεγάλα ταξίδια ή μετά από καταπόνηση του κινητήρα.

Το πλεονέκτημα της χρήσης του ενισχυτικού, είναι πως εξασφαλίζει την απόδοση σε όλα τα λάδια κινητήρα, ορυκτά και συνθετικά σε όλες τις κατηγορίες ιξώδους, για όλους τους τύπους κινητήρων, βενζίνης και πετρελαίου με τελικό αποτέλεσμα ένα όχημα σε άριστη κατάσταση ως προς τον λιπαντικό παράγοντα του κινητήρα και την διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου.

Η MKAS βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας, για να σας λύσει όποιες απορίες έχουν δημιουργηθεί και να σας ενημερώσει περαιτέρω για την χρήση των παραπάνω αναφερόμενων χημικών στο αυτοκίνητό σας , συμβουλεύοντάς σας ανάλογα με την κατάσταση και την χρήση του οχήματός σας.