Εάν το αυτοκίνητό σας κατά το φρενάρισμα τραβά προς τα αριστερά ή τα δεξιά, ακούτε κάποιον θόρυβο ή αντιλαμβάνεστε διαφορετική αίσθηση του πεντάλ, καθώς κι αν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία φρένων στο ταμπλό σε όσα οχήματα τη διαθέτουν, είναι κάποιες από τις ενδείξεις οι οποίες σας προειδοποιούν ότι ήρθε η ώρα για έλεγχο του συστήματος πέδησης του οχήματος σας.

Το σύστημα πέδησης ή αλλιώς τα φρένα του αυτοκίνητου, είναι το βασικότερο όλων των συστημάτων που αφορούν την ασφάλεια οποιουδήποτε οχήματος και κατά το πέρασμα των ετών σε συνδυασμό με την εξέλιξη των αυτοκίνητων, περάσαμε σταδιακά από τον κλασικό μηχανικό, στο μηχανοϋρδαυλικό, έπειτα στο ηλεκτροϋδραυλικό και τέλος στο πλήρως ηλεκτρικό σύστημα πέδησης.

Το Σημαντικότερο Σύστημα Ενεργητικής Ασφάλειας - MKAS
 
 Η συχνότητα που πρέπει να ελέγχεται είναι τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και έτσι διασφαλίζεται η απόκριση του οχήματος υπό διάφορες συνθήκες οδήγησης. Ενώ αρκετοί είναι  και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φθορά των φρένων, κάποιοι εξ αυτών είναι οι οδηγικές μας συνήθειες, οι καιρικές και οδικές συνθήκες και τέλος η ποιότητα των αναλώσιμων ανταλλακτικών που χρησιμοποιούμε. Ποτέ μην αναβάλλετε ή αμελείτε οποιαδήποτε απαραίτητη επισκευή ή συντήρησή του, και μην αφήνετε τα φρένα να φτάσουν σε σημείο τριβής μέταλλο με μέταλλο που είναι κάτι δυνητικά επικίνδυνο και μπορεί να οδηγήσει σε πιο δαπανηρό λογαριασμό επισκευής ή ακόμη χειροτέρα σε κάποιο ατύχημα.

Συνεργείο Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκη Σύστημα Ενεργητικής Ασφάλειας
 
Ένας ολοκληρωμένος έλεγχος συστήματος πέδησης πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τα αναλώσιμα εξαρτήματα όπως τακάκια και δισκόπλακες, όσο και τη στάθμη του υγρού φρένων, την κατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων των φρένων και των ντιζών του χειροφρένου καθώς και τα φώτα-stop. Φυσικά ότι από αυτά έχει υποστεί φθορά πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα για λόγους ασφαλείας και επιπλέον αντιμετωπίζοντας εγκαίρως τα μικρά ζητήματα αποφεύγουμε τις πιο περίπλοκες και ακριβές επισκευές. Στην MKAS διενεργούμε τον έλεγχο του συστήματος σε κάθε service και αντικαθιστούμε τα υγρά ανά διετία, όπως συνίσταται βάση προδιαγραφών και γι’ αυτό μπορείτε να μας εμπιστευθείτε τη φροντίδα του αυτοκινήτου σας.