Ένας κινητήρας όσο βρίσκεται στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας, έχει τη σωστή ποσότητα λιπαντικού και καύσιμο, μπορεί να λειτουργεί ασταμάτητα χωρίς κανένα πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια και το όριο της συντήρησής του.