Οι μικρές αποστάσεις, συνεπώς και ο σύντομος χρόνος λειτουργίας, δεν επιτρέπουν τον κινητήρα να φτάσει την ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας ή να ολοκλήρωση κάποιες λειτουργίες του, όπως για παράδειγμα η αναγέννηση του φίλτρου σωματιδίων στα πετρελαιοκίνητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάποιες δυσλειτουργίες. Άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι η ελλιπής φόρτιση της μπαταρίας από τη δυσανάλογη αποφόρτιση - φόρτιση κατά την διαδρομή. Εάν οι μικρές αποστάσεις είναι αναπόφευκτες κατά την καθημερινότητά μας, προτείνεται μια μεγάλη διαδρομή ανά τακτά χρονικά διαστήματα.