Η οικονομία στο ταξίδι εξαρτάται από πολλούς και διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος του αυτοκινήτου, το φορτίο του(πόσο φορτωμένο είναι από επιβάτες και αποσκευές), από τη διαδρομή και φυσικά την ταχύτητα με την οποία κουνούμαστε. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια ομαλή διαδρομή με ιδανικές συνθήκες, τότε μια ταχύτητα της τάξεως των 100-120 χιλιομέτρων την ώρα είναι μια ιδανική και οικονομικότερη ταχύτητα κίνησης, συμφώνα πάντα με διάφορες εργαστηριακές μετρήσεις που έχουν γίνει. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το όριο ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους δεν είναι τυχαίο!