Για να μπορέσει ο οποιοσδήποτε τεχνικός να εκτελέσει σωστά μια εργασία στο αυτοκίνητό σας, θα πρέπει και το αυτοκίνητο να είναι σε έναν βαθμό καθαρό, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνει η οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού από τον τεχνικό, διότι θα δώσει περισσότερη έμφαση στο να γίνει γρηγορά και μεθοδικά η εργασία σας.