Τα νέας τεχνολογίας αυτοκίνητα (άμεσου ή έμμεσου ψεκασμού), έχουν την αντλία καυσίμου εντός του ρεζερβουάρ. Το καύσιμο εκτός από την κύρια λειτουργία του, χρησιμεύει και σαν ψυκτικό μέσο της αντλίας, οπότε το να κυκλοφορούμε με χαμηλή στάθμη καυσίμου, επιβαρύνουμε με υψηλές θερμοκρασίες την αντλία και υπάρχει ο κίνδυνος να τραβήξει και τυχόν υπολείμματα από το ρεζερβουάρ. Συνεπώς, καλό θα ήταν να κυκλοφορούμε με όσο το δυνατόν περισσότερο καύσιμο.