Η ζωή ενός κινητήρα ποικίλει ανάλογα τον κατασκευαστή, τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης, την τακτική συντήρηση και αν ακολουθούμε το πρόγραμμα του κατασκευαστή, καθώς και την χρήση σωστών λιπαντικών ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ο μέσος όρος ζωής ενός κινητήρα είναι από 150000 έως και 300000 χλμ., αυτό βέβαια επηρεάζεται πάρα πολύ από τα παραπάνω καθώς όλοι γνωρίζουμε κινητήρες με διάρκεια ζωής 500000 χλμ. έως και 1000000 χλμ. σε συγκεκριμένους κατασκευαστές και οχήματα.