Οι κατασκευαστές έχουν ορίσει την ρεζέρβα καυσίμου περίπου 8 με 10 λίτρα, ανάλογα με την κατανάλωση του καυσίμου, αυτό ορίζεται σε μια απόσταση 70 έως 100 χλμ. υπολειπόμενης απόστασης. Πάντα όμως παίζει ρόλο η χρήση και ο τρόπος οδήγησης.