Ο κάθε κατασκευαστής κατασκευάζει τους κινητήρες του με κάποιες προδιαγραφές καυσίμου. Στο εγχειρίδιο του κάθε οχήματος αναφέρει τι καύσιμο πρέπει να χρησιμοποιείται, αν δεν αναφέρει την χρήση της 100αρας τότε αυτό σημαίνει ότι ο κινητήρας δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την παραπάνω ενέργεια που μπορεί να παραχθεί, με αποτέλεσμα να πηγαίνει χαμένη. Αν αυτό δεν μας ενοχλεί στην τσέπη μας, τότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας.