Από τα πιο απαραίτητα λιπαντικά στο αυτοκίνητο μας, μαζί βέβαια με αυτό του κινητήρα, είναι η βαλβολίνες του σασμάν/ διαφορικού. Οι κατασκευαστές προτείνουν την αλλαγή τους, ανάλογα τον τύπο και μοντέλο του αυτοκινήτου, μεταξύ 60.000 χλμ. έως και 150.000 χλμ. Η αλλοίωση που δέχονται η βαλβολίνες του σασμάν/διαφορικού είναι έντονες, καθώς δέχονται πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες συνεχόμενης λειτουργίας και εντονότερες καταπόνησης κατά την λειτουργία τους, για αυτό βέβαια και το ιξώδες και τα πρόσθετα τους είναι τόσο διαφορετικά από αυτό του κινητήρα, για παράδειγμα 75W-90. Αν δεν προβούμε σε αλλαγή βαλβολινών όταν το συνιστά ο κατασκευαστής ή ο εξειδικευμένος τεχνικός μας, μπορεί και να φτάσουμε σε σημείο να χρειαστεί αντικατάσταση κάποιο εξάρτημα μέσα στο σασμάν/διαφορικό ή και ολόκληρη αντικατάσταση.