Η συντήρηση του αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται ή χιλιομετρικά ή χρονολογικά. Καλό θα ήταν να γίνεται σε 7.500 έως 10.000 χλμ. ανάλογα τον κατασκευαστή ή μια φορά το χρόνο, αναλόγως με τα χιλιόμετρα που διανύεις μέσα στο χρόνο.

Η περιοδική συντήρηση ( σέρβις) χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, σε μικρό (Α) και μεγάλο (Β) σέρβις. Το μικρό σέρβις ανάλογα με τον κατασκευαστή, συνήθως περιλαμβάνει, αλλαγή φίλτρου λαδιού και λαδιά καθώς και έναν περιφερικό έλεγχο. Το μεγάλο σέρβις περιλαμβάνει, αλλαγή λαδιών και όλων τον  φίλτρων , καθώς και έναν γενικό τεχνικό έλεγχο.

Το σωστό είναι πάντα να γίνεται στην ώρα της η περιοδική συντήρηση (σέρβις), ωστόσο αν για κάποιο λόγο δεν γίνει, όλοι οι κατασκευαστές δίνουν ένα περιθώριο ( 2000 έως 3000 χλμ.), πριν αρχίσουν να  εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα στον κινητήρα και κατ’ επέκταση στο αυτοκίνητο.

Η περιοδική συντήρηση είναι από της πιο σημαντικές εργασίες για την σωστή λειτουργία και μακροζωία του αυτοκινήτου σας, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσουμε να κάνουμε σέρβις την σωστή χρονική περίοδο, ο κατασκευαστής δίνει ένα περιθώριο περίπου 2000 με 3000 χλμ. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, το αυτοκίνητό σας κινδυνεύει από σοβαρές βλάβες.

Το λιπαντικό έχει την ιδιαιτερότητα εκτός από το να λιπαίνει τα κινητά μέρη ενός κινητήρα, αλλά και να απάγει την θερμότητα καθώς και τα οποιαδήποτε γρέζια και βρωμιά εντός του κινητήρα. Αυτό βέβαια έχει έναν βαθμό κορεσμού και αντοχής στο χρόνο ή στα χιλιόμετρα. Με την αλλαγή λαδιών πετυχαίνουμε καθαρισμό του κινητήρα εάν η περιοδική συντήρηση γίνετε στην ώρα της, καθώς και αναλίπανση όλων των κινητών μερών του κινητήρα με νέο λαδί, που αυτό συνεπάγεται με ευκολία κίνησης αυτών των μερών και εν συνέχεια καλύτερη συνολική απόδοση.

Σαν περιοδική συντήρηση ονομάζουμε, το τακτικό σέρβις. Ο σκοπός της οποίας είναι, να αντικατασταθούν τα αναλώσιμα ανταλλακτικά ( λάδια, φίλτρα, κλπ.), να ελεγχθεί το αυτοκίνητό για τυχόν φθορές ή/και βλάβες, ούτως ώστε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια και σιγουριά.

Η περιοδική συντήρηση ή κοινός σέρβις, είναι η προγραμματισμένη συντήρηση και αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών (λάδια, φίλτρα, κλπ.) σύμφωνα με τον κάθε κατασκευαστή. Η όποια διαδικασία εκτελείτε με την επίσκεψη μας σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Ο έλεγχος ταξιδιού είναι αυτός που πραγματοποιείται στο χώρο του συνεργείου από εξιδεικευμένο τεχνικό, ο οποίος ελέγχει τα διάφορα συστήματα του αυτοκινήτου και τις στάθμες των υγρών, ούτως ώστε να κάνουμε την διαδρομή μας με ασφάλεια και σιγουριά.

Η διάρκεια λειτουργίας ενός αυτοκινήτου εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και σίγουρα από τη σωστή συντήρηση που γίνεται κατά τη διάρκεια της. Μια σωστή συντήρηση και τακτική συντήρηση μας προφυλάσσει από σοβαρότερες βλάβες που θα οδηγήσουν στη σημαντική μείωση του χρόνου λειτουργίας και κατ’ επέκταση στο τέλος κύκλου ζωής του αυτοκινήτου.

Το λάδι στον κινητήρα είναι το βασικότερο υλικό για τη σωστή λειτουργία του, όπως το αίμα στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν η χρήση των σωστών προδιαγραφών, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, λιπαντικού είναι πολύ σημαντικές για τη σωστή και μακροχρόνια λειτουργία του κινητήρα. Ένα λιπαντικό που δεν πληροί τις προδιάγραφες είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον κινητήρα μας.

Το λιπαντικό έχει την ιδιαιτερότητα εκτός από το να λιπαίνει τα κινητά μέρη ενός κινητήρα, αλλά και να απαγάγει την θερμότητα καθώς και τα οποιαδήποτε γρέζια και βρωμιά εντός του κινητήρα. Αυτό βέβαια έχει ένα βαθμό κορεσμού και αντοχής στο χρόνο ή στα χιλιόμετρα. Με την σωστή προδιαγραφή και ποιότητα λαδιών πετυχαίνουμε καθαρισμό του κινητήρα, καθώς και αναλίπανση όλων των κινητών μερών του κινητήρα με σωστό λάδι, που αυτό συνεπάγεται σε ευκολία κίνησης αυτών των μερών και εν συνέχεια καλύτερη συνολική απόδοση.

Υπάρχουν αυτοκίνητα όπου ο κατασκευαστής έχει ορίσει εκτός από χιλιομετρική απόσταση για το επόμενο σέρβις (περιοδική συντήρηση), και την χρονική περίοδο. Αυτό γίνεται διότι πολλά αυτοκίνητα δεν διανύουν τα απαιτούμενα χιλιόμετρα, έτσι ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη σέρβις στο καντράν, αλλά λόγο χρονικής περιόδου από το προηγούμενο σέρβις καταφέρνει να μας ειδοποιήσει το αυτοκίνητό μας. Οι κατασκευαστές λοιπόν έχουν προσαρμόσει την χιλιομετρική απαιτούμενη απόσταση σε 7.500, 10.000,15.000 έως και 60.000 σε μερικά αυτοκίνητα, και την χρονική περίοδο σε 365 μέρες ή 12 μήνες το λιγότερο.

Το λάδι εκτός από το να λιπαίνει τον κινητήρα, έχει και τις ιδιότητες να ψύχει και να καθαρίζει τον κινητήρα. Όταν η ποσότητα του λιπαντικού είναι χαμηλότερη από την απαιτούμενη, τότε είναι και μειωμένες οι ιδιότητες του. Δεν ψύχει σωστά τον κινητήρα, δεν καθαρίζει τον κινητήρα, και κυρίως δεν τον λιπαίνει.

Το φίλτρο λαδιού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σωστής λίπανσης του κινητήρα. Σκοπός του είναι να συγκρατεί όλα τα υπολείμματα και ρινίσματα του κινητήρα, μέσω του λιπαντικού, επομένως έχει και αυτό ένα σημείο κορεσμού. Προτείνεται η αλλαγή του να γίνεται σε κάθε αλλαγή λαδιού και ως μέτρο προστασίας για το ίδιο το λιπαντικό.

Το σέρβις ή περιοδική συντήρηση είναι σημαντική διότι, αλλάζονται τα αναλώσιμα ( λάδια, φίλτρα, κλπ.), όπως παραδείγματος χάρη το φίλτρο καμπίνας, το οποίο δεσμεύει την σκόνη, έντομα, διάφορους μικρό οργανισμούς , καθώς και βακτήρια, τα οποία όχι μόνο προκαλούν δυσοσμία, αλλά είναι και βλαβερά για τον οργανισμό μας. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να κάνουμε το σέρβις μας στην ώρα του. Ένας ακόμη λόγος είναι και ο γενικός έλεγχος που γίνεται και πολλές φορές προλαβαίνουμε εγκαίρως τυχόν σοβαρές ζημίες στο αυτοκίνητό μας.

Τα κύρια υγρά του αυτοκινήτου μας είναι, τα λάδια του κινητήρα, υγρά φρένων, υγρά υδραυλικού τιμονιού, αντιψυκτικά κινητήρα, υγρά πλυσίματος παρμπρίζ, βαλβολίνες/λάδια σασμάν και διαφορικού, υγρό κλιματισμού, το καύσιμο και το AdBlue όπου περιέχεται.

Είναι γνωστό ότι πλέον τα σέρβις γίνονται είτε χιλιομετρικά, είτε χρονολογικά. Επομένως ένα αυτοκίνητο που δεν κινείται είναι απαραίτητο να κάνει μια απλή συντήρηση μια φορά το χρόνο τουλάχιστον. Διότι η χημική σύσταση του λιπαντικού αλλοιώνεται με το χρόνο εκτός από τα χιλιόμετρα.

Το λιπαντικό εκτός από το ιξώδες του(20w/50,10w/40,0w/30), περιέχει και κάποια πρόσθετα βελτιωτικά. Όλοι οι κατασκευαστές απαιτούν κάποια συγκεκριμένα πρόσθετα για τη σωστή λειτουργεία των κινητήρων τους. Για αυτό τον λόγο ανάλογα με τα πρόσθετα του λιπαντικού κρίνονται κατάλληλα η όχι για την χρήση τους, έτσι για παράδειγμα ένα λιπαντικό με ιξώδες 5w/30 και προδιαγραφή ACEA C3 και API SN μιας εταιρίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα αυτοκίνητο, ενώ μιας άλλης πάλι 5w/30 χωρίς αυτές τις προδιαγραφές όχι. Πρέπει λοιπόν εκτός από το ιξώδες να γνωρίζουμε και να προσέχουμε και τις προδιαγραφές ενός λιπαντικού πριν το χρησιμοποιήσουμε.

Το ιξώδες ενός λιπαντικού είναι η ιδιότητά του να ρέει ευκολότερα στις διάφορες περιβαντολλογικές θερμοκρασίες. Δηλαδή, ένα λιπαντικό με ιξώδες 5W-30 έχει καλύτερη ροή σε χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με ένα 10W-40, αλλά χειρότερη από ένα 0W-30. Ο δείκτης ιξώδους λιπαντικού προκύπτει για τον πρώτο αριθμό, πριν το γράμμα (W), από την ρευστότητά του σε χαμηλές θερμοκρασίες, παράλληλα μας δείχνει και την λεπτότητά του. Ο δεύτερος αριθμός μας δείχνει την διατήρηση των ιδιοτήτων του σε θερμοκρασία 100 oC.

Αυτό που χαρακτηρίζει έναν τύπο λιπαντικού είναι οι αριθμοί που αναγράφονται στη συσκευασία. Ο πρώτος αριθμός που συνοδεύεται από το γράμμα (W), όπου το (W) προέρχεται από την αγγλική λέξη WINTER, που σημαίνει χειμώνας, μας προσδιορίζει την ρευστότητα του λιπαντικού σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Όσο πιο χαμηλός είναι αυτός ο αριθμός, τόσο πιο λεπτόρρευστο είναι το λιπαντικό μας στις χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό μας προστατεύει κατά την ψυχρή εκκίνηση, διότι το λιπαντικό πηγαίνει ταχύτερα σε όλα τα σημεία του κινητήρα και τα λιπαίνει χωρίς αυτά να φθαρούν.

Ένα λιπαντικό προσδιορίζεται από τους δυο αριθμούς που αναγράφονται στην συσκευασία του. Αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος αριθμός χαρακτηρίζει το ιξώδες (ρευστότητα) του κατά την ψυχρή εκκίνηση, ενώ ο δεύτερος αριθμός είναι αυτός που καθορίζει τις ιδιότητες του λαδιού καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα και της αντοχές του λιπαντικού σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό σημαίνει ότι, ένα λιπαντικό με δεύτερο γνώμονα το 20 ναι μεν έχει αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά μετά από έναν βαθμό χάνεται σιγά σιγά η ιδιότητα του να λιπαίνει και να προστατεύει τον κινητήρα μας. Σε αντίθεση βέβαια με ένα λιπαντικό με δεύτερο γνώμονα το 40 που αντέχει περισσότερο στις υψηλές θερμοκρασίες αλλά λόγο τις ρευστότητας του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τύπο κινητήρα.

Κάθε λιπαντικό και υγρό στον κινητήρα ή στο αυτοκίνητο μας έχει μια διάρκεια ζωής, έτσι είναι και τα υγρά τον φρένων. Επειδή τα υγρά φρένων έχουν το ελάττωμα να είναι υδροφιλικά, προτείνεται από τους κατασκευαστές η αντικατάσταση τους κάθε 2 χρόνια. Η αλλοίωση του υγρού φρένων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πέδηση του αυτοκινήτου καθώς και στην αντοχή του κυκλώματος που ξεκινάει από το πεντάλ του φρένου και φτάνει μέχρι τις δάγκανες στους τροχούς. Επίσης η υγρασία που δεσμεύεται από τα υγρά φρένων προκαλεί διαβρώσεις σε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος πέδησης.

Τα αντιψυκτικά στο αυτοκίνητο μας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ένα υγρό το οποίο έχει κάποιες ιδιότητες όπως, υψηλό σημείο βρασμού, σε σχέση με το νερό, αντιπαγοτικές ιδιότητες και λιπαντικές. Η απουσία νερού από την σύσταση του, το καθιστά και αντισκωριακό. Οι ιδιότητες του αλλοιώνονται με το πέρασμα του χρόνου και την χρήση, οπότε κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση τους ανά δυο χρόνια, αν δεν παρουσιαστή κάποια άλλη βλάβη στο κύκλωμα ψύξης.

Η ποσότητα λιπαντικού στον κινητήρα είναι συγκεκριμένη και ορίζεται από τον κάθε κατασκευαστή. Στην περίπτωση που προβούμε σε αλλαγή λαδιών και τοποθετήσουμε μεγαλύτερη ποσότητα, ενδεχόμενος να προκληθούν βλάβες, εξαρτάτε βέβαια πάντα από την επιπλέον ποσότητα που τοποθετήθηκε. Αν αυτή είναι τις τάξεως 100 έως 200 ml τότε είναι μηδαμινές έως και απίθανες οι βλάβες που ενδεχόμενος θα προκληθούν. Εάν τοποθετούσαμε μεγαλύτερη ποσότητα, τις τάξεως 500 ml έως και 1 λίτρο και πάνω, τότε η πρόκληση βλαβών είναι πολύ πιθανή έως σίγουρη.