Το λιπαντικό έχει την ιδιαιτερότητα εκτός από το να λιπαίνει τα κινητά μέρη ενός κινητήρα, αλλά και να απάγει την θερμότητα καθώς και τα οποιαδήποτε γρέζια και βρωμιά εντός του κινητήρα. Αυτό βέβαια έχει έναν βαθμό κορεσμού και αντοχής στο χρόνο ή στα χιλιόμετρα. Με την αλλαγή λαδιών πετυχαίνουμε καθαρισμό του κινητήρα εάν η περιοδική συντήρηση γίνετε στην ώρα της, καθώς και αναλίπανση όλων των κινητών μερών του κινητήρα με νέο λαδί, που αυτό συνεπάγεται με ευκολία κίνησης αυτών των μερών και εν συνέχεια καλύτερη συνολική απόδοση.