Το λάδι εκτός από το να λιπαίνει τον κινητήρα, έχει και τις ιδιότητες να ψύχει και να καθαρίζει τον κινητήρα. Όταν η ποσότητα του λιπαντικού είναι χαμηλότερη από την απαιτούμενη, τότε είναι και μειωμένες οι ιδιότητες του. Δεν ψύχει σωστά τον κινητήρα, δεν καθαρίζει τον κινητήρα, και κυρίως δεν τον λιπαίνει.