Το σέρβις ή περιοδική συντήρηση είναι σημαντική διότι, αλλάζονται τα αναλώσιμα ( λάδια, φίλτρα, κλπ.), όπως παραδείγματος χάρη το φίλτρο καμπίνας, το οποίο δεσμεύει την σκόνη, έντομα, διάφορους μικρό οργανισμούς , καθώς και βακτήρια, τα οποία όχι μόνο προκαλούν δυσοσμία, αλλά είναι και βλαβερά για τον οργανισμό μας. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να κάνουμε το σέρβις μας στην ώρα του. Ένας ακόμη λόγος είναι και ο γενικός έλεγχος που γίνεται και πολλές φορές προλαβαίνουμε εγκαίρως τυχόν σοβαρές ζημίες στο αυτοκίνητό μας.