Υπάρχουν αυτοκίνητα όπου ο κατασκευαστής έχει ορίσει εκτός από χιλιομετρική απόσταση για το επόμενο σέρβις (περιοδική συντήρηση), και την χρονική περίοδο. Αυτό γίνεται διότι πολλά αυτοκίνητα δεν διανύουν τα απαιτούμενα χιλιόμετρα, έτσι ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη σέρβις στο καντράν, αλλά λόγο χρονικής περιόδου από το προηγούμενο σέρβις καταφέρνει να μας ειδοποιήσει το αυτοκίνητό μας. Οι κατασκευαστές λοιπόν έχουν προσαρμόσει την χιλιομετρική απαιτούμενη απόσταση σε 7.500, 10.000,15.000 έως και 60.000 σε μερικά αυτοκίνητα, και την χρονική περίοδο σε 365 μέρες ή 12 μήνες το λιγότερο.