Ένα λιπαντικό προσδιορίζεται από τους δυο αριθμούς που αναγράφονται στην συσκευασία του. Αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος αριθμός χαρακτηρίζει το ιξώδες (ρευστότητα) του κατά την ψυχρή εκκίνηση, ενώ ο δεύτερος αριθμός είναι αυτός που καθορίζει τις ιδιότητες του λαδιού καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα και της αντοχές του λιπαντικού σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό σημαίνει ότι, ένα λιπαντικό με δεύτερο γνώμονα το 20 ναι μεν έχει αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά μετά από έναν βαθμό χάνεται σιγά σιγά η ιδιότητα του να λιπαίνει και να προστατεύει τον κινητήρα μας. Σε αντίθεση βέβαια με ένα λιπαντικό με δεύτερο γνώμονα το 40 που αντέχει περισσότερο στις υψηλές θερμοκρασίες αλλά λόγο τις ρευστότητας του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τύπο κινητήρα.