Σαν περιοδική συντήρηση ονομάζουμε, το τακτικό σέρβις. Ο σκοπός της οποίας είναι, να αντικατασταθούν τα αναλώσιμα ανταλλακτικά ( λάδια, φίλτρα, κλπ.), να ελεγχθεί το αυτοκίνητό για τυχόν φθορές ή/και βλάβες, ούτως ώστε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια και σιγουριά.