Η διάρκεια λειτουργίας ενός αυτοκινήτου εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και σίγουρα από τη σωστή συντήρηση που γίνεται κατά τη διάρκεια της. Μια σωστή συντήρηση και τακτική συντήρηση μας προφυλάσσει από σοβαρότερες βλάβες που θα οδηγήσουν στη σημαντική μείωση του χρόνου λειτουργίας και κατ’ επέκταση στο τέλος κύκλου ζωής του αυτοκινήτου.