Η περιοδική συντήρηση είναι από της πιο σημαντικές εργασίες για την σωστή λειτουργία και μακροζωία του αυτοκινήτου σας, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσουμε να κάνουμε σέρβις την σωστή χρονική περίοδο, ο κατασκευαστής δίνει ένα περιθώριο περίπου 2000 με 3000 χλμ. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, το αυτοκίνητό σας κινδυνεύει από σοβαρές βλάβες.