Η συντήρηση του αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται ή χιλιομετρικά ή χρονολογικά. Καλό θα ήταν να γίνεται σε 7.500 έως 10.000 χλμ. ανάλογα τον κατασκευαστή ή μια φορά το χρόνο, αναλόγως με τα χιλιόμετρα που διανύεις μέσα στο χρόνο.