Τα αντιψυκτικά στο αυτοκίνητο μας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ένα υγρό το οποίο έχει κάποιες ιδιότητες όπως, υψηλό σημείο βρασμού, σε σχέση με το νερό, αντιπαγοτικές ιδιότητες και λιπαντικές. Η απουσία νερού από την σύσταση του, το καθιστά και αντισκωριακό. Οι ιδιότητες του αλλοιώνονται με το πέρασμα του χρόνου και την χρήση, οπότε κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση τους ανά δυο χρόνια, αν δεν παρουσιαστή κάποια άλλη βλάβη στο κύκλωμα ψύξης.