Είναι γνωστό ότι πλέον τα σέρβις γίνονται είτε χιλιομετρικά, είτε χρονολογικά. Επομένως ένα αυτοκίνητο που δεν κινείται είναι απαραίτητο να κάνει μια απλή συντήρηση μια φορά το χρόνο τουλάχιστον. Διότι η χημική σύσταση του λιπαντικού αλλοιώνεται με το χρόνο εκτός από τα χιλιόμετρα.