Η περιοδική συντήρηση ή κοινός σέρβις, είναι η προγραμματισμένη συντήρηση και αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών (λάδια, φίλτρα, κλπ.) σύμφωνα με τον κάθε κατασκευαστή. Η όποια διαδικασία εκτελείτε με την επίσκεψη μας σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.