Το λιπαντικό εκτός από το ιξώδες του(20w/50,10w/40,0w/30), περιέχει και κάποια πρόσθετα βελτιωτικά. Όλοι οι κατασκευαστές απαιτούν κάποια συγκεκριμένα πρόσθετα για τη σωστή λειτουργεία των κινητήρων τους. Για αυτό τον λόγο ανάλογα με τα πρόσθετα του λιπαντικού κρίνονται κατάλληλα η όχι για την χρήση τους, έτσι για παράδειγμα ένα λιπαντικό με ιξώδες 5w/30 και προδιαγραφή ACEA C3 και API SN μιας εταιρίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα αυτοκίνητο, ενώ μιας άλλης πάλι 5w/30 χωρίς αυτές τις προδιαγραφές όχι. Πρέπει λοιπόν εκτός από το ιξώδες να γνωρίζουμε και να προσέχουμε και τις προδιαγραφές ενός λιπαντικού πριν το χρησιμοποιήσουμε.