Το ιξώδες ενός λιπαντικού είναι η ιδιότητά του να ρέει ευκολότερα στις διάφορες περιβαντολλογικές θερμοκρασίες. Δηλαδή, ένα λιπαντικό με ιξώδες 5W-30 έχει καλύτερη ροή σε χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με ένα 10W-40, αλλά χειρότερη από ένα 0W-30. Ο δείκτης ιξώδους λιπαντικού προκύπτει για τον πρώτο αριθμό, πριν το γράμμα (W), από την ρευστότητά του σε χαμηλές θερμοκρασίες, παράλληλα μας δείχνει και την λεπτότητά του. Ο δεύτερος αριθμός μας δείχνει την διατήρηση των ιδιοτήτων του σε θερμοκρασία 100 oC.