Η περιοδική συντήρηση ( σέρβις) χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, σε μικρό (Α) και μεγάλο (Β) σέρβις. Το μικρό σέρβις ανάλογα με τον κατασκευαστή, συνήθως περιλαμβάνει, αλλαγή φίλτρου λαδιού και λαδιά καθώς και έναν περιφερικό έλεγχο. Το μεγάλο σέρβις περιλαμβάνει, αλλαγή λαδιών και όλων τον  φίλτρων , καθώς και έναν γενικό τεχνικό έλεγχο.