Το σωστό είναι πάντα να γίνεται στην ώρα της η περιοδική συντήρηση (σέρβις), ωστόσο αν για κάποιο λόγο δεν γίνει, όλοι οι κατασκευαστές δίνουν ένα περιθώριο ( 2000 έως 3000 χλμ.), πριν αρχίσουν να  εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα στον κινητήρα και κατ’ επέκταση στο αυτοκίνητο.