Το φίλτρο λαδιού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σωστής λίπανσης του κινητήρα. Σκοπός του είναι να συγκρατεί όλα τα υπολείμματα και ρινίσματα του κινητήρα, μέσω του λιπαντικού, επομένως έχει και αυτό ένα σημείο κορεσμού. Προτείνεται η αλλαγή του να γίνεται σε κάθε αλλαγή λαδιού και ως μέτρο προστασίας για το ίδιο το λιπαντικό.