Το λάδι στον κινητήρα είναι το βασικότερο υλικό για τη σωστή λειτουργία του, όπως το αίμα στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν η χρήση των σωστών προδιαγραφών, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, λιπαντικού είναι πολύ σημαντικές για τη σωστή και μακροχρόνια λειτουργία του κινητήρα. Ένα λιπαντικό που δεν πληροί τις προδιάγραφες είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον κινητήρα μας.