Το λιπαντικό έχει την ιδιαιτερότητα εκτός από το να λιπαίνει τα κινητά μέρη ενός κινητήρα, αλλά και να απαγάγει την θερμότητα καθώς και τα οποιαδήποτε γρέζια και βρωμιά εντός του κινητήρα. Αυτό βέβαια έχει ένα βαθμό κορεσμού και αντοχής στο χρόνο ή στα χιλιόμετρα. Με την σωστή προδιαγραφή και ποιότητα λαδιών πετυχαίνουμε καθαρισμό του κινητήρα, καθώς και αναλίπανση όλων των κινητών μερών του κινητήρα με σωστό λάδι, που αυτό συνεπάγεται σε ευκολία κίνησης αυτών των μερών και εν συνέχεια καλύτερη συνολική απόδοση.